Uwaga od 25.01 zostaje uruchomiony nabór do trzeciego poziomu dofinansowania.

Wprowadzenie rozwiązań dla osób o najniższych dochodach:

– intensywność dofinansowania: do 90 %

– maksymalna kwota dotacji: do 69 000 zł

– maksymalna dotacja do fotowoltaiki: 9 000 zł

- rozliczenie: maksymalnie w pięciu transzach,

- okres realizacji przedsięwzięcia: do 36 miesięcy.

Warunkiem uzyskania najwyższej dotacji będzie kryterium dochodowe: - do 900 zł

(gospodarstwa wieloosobowe), lub - do 1260 zł(gospodarstwa jednoosobowe),

- alternatywne kryterium: ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

Równolegle, w 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części Programu

Ponadto, zostaną zmodyfikowane niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem zaczną obowiązywać to:

- uwzględnienie możliwości finansowania wydatków z Programu Czyste Powietrze, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,

- umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika

z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,

- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu,

- doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

 

Koszty kwalifikowane-

 

https://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Zalacznik-2b-Koszty-kwalifikowane-Czesc-3-programu-Czyste-Powietrze.pdf

Termin:
24.01.2022, godz. 14:00 - 24.01.2022
Data ogłoszenia:
25.01.2022 00:00
Kategoria:
Dofinansowania